CULTUUR IS
ONZE BAKERMAT

— Mijn Visie
Kunst en cultuur zijn geen liefhebberij, geen hobby;
Cultuur is het fundament van onze beschaving.
Zeer bewust en weloverwogen geef ik inhoud aan cultuur,
Zoals kunst en cultuur zin en inhoud geven aan de wereld.

Cultuur maakt de wereld mooier, voller en rijker,
en iedere organisatie is gediend bij transparantie.
Ik help u graag bij het vinden van de juiste strategie,
Onder meer door analytisch denken en richting geven.

CULTUUR IS ONZE BAKERMAT © Elise van Heck.
Ontwikkeld door burowit | Gerealiseerd door MacHelp